Delivery System – Hương đa dạng

Email

Email

huongdadang2 WFF có thể cung cấp nhiều loại hương đa dạng phù hợp với đặc tính từng sản phẩm như:

  • Hương tan trong nước dạng trong hay dạng nhũ (dùng trong Nước giải khát, Siro, Kẹo)
  • Hương tan trong dầu (dùng trong Bánh kẹo, Sữa)
  • Hương dạng sệt Paste Powder Flavor (dùng trong cà phê)
  • Hương bột áo Plated Powder Flavor (dùng trong Dược phẩm, Thú y)
  • Hương bột sấy phun Spray Dry Powder Flavor (dùng trong Viên sủi, Cà phê hòa tan)