Multi-sources of Flavors - Nguồn gốc phong phú

Email

Email

 

 

nguongocphongphu2

Tùy theo nhu cầu của từng thị trường trong nước hay xuất khẩu, WFF đáp ứng đầy các nhu cầu hương từ hương tổng hợp đến hương tự nhiên như sau:

 

  • Hương tổng hợp (ART Artifical Flavors): hương được làm từ thành phần hoá học tổng hợp.
  • Hương tự nhiên có chứa các nguyên liệu tự nhiên hoặc hương tự nhiên khác ("X" FLV NAT WONF). Ví dụ: hương xoài tự nhiên (MANGO FLV NAT WONF) có chứa chiết xuất từ xoài và các thành phần hương tự nhiên khác.
  • Hương tự nhiên (NAT Natural Flavors): 99.9% thành phần hương chiết xuất từ tự nhiên. Ví dụ: hương Cam NAT được làm từ 99.9% chiết xuất Cam tự nhiên.
  • Hương có giấy chứng nhận hữu cơ -  Organic Flavors
  • Hương có chứng nhận Halal – Halal Flavors