Analytical Capability – Phân tích mùi hương

Email

Email

 

 

 phantichmuihuong2Với thiết bị phân tích hương hiện đại và các chuyên gia giỏi, WFF có thể phân tích từng thành phần riêng rẻ của một mùi hương từ đó sáng tạo ra những sản phẩm mới đặc biệt theo yêu cầu của từng khách hàng.