Bánh kẹo

Email

Email

banh_keoKẸO CÁC LOẠI
• Hương thường dùng: Cam, Dâu, Chanh, Mãng cầu, Sầu riêng, Socola, Cà phê, Sữa, Bơ, Vani.....
• Tỉ lệ sử dụng: 0.1-0.3% RTD (trong sản phẩm cuối)


BÁNH
• Hương thường dùng: Sữa, Vani, Bơ, Kem sữa, Sữa trứng, Socola, Cà phê, Dâu, Cam, Khóm ...
• Tỉ lệ sử dụng: 0.1-0.4% RTD (trong sản phẩm cuối)