Dược phẩm và thuốc thú y

Email

Email

duoc_pham• Hương thường dùng: Sữa, Vani, Dâu, Cam, Khóm, Đào, Táo ...
• Tỉ lệ sử dụng: 0.2-0.6% RTD (trong sản phẩm cuối)