Nước giải khát

Email

Email

 nuoc_giai_khatNƯỚC GIẢI KHÁT CÓ GA
• Hương thường dùng: cam, dâu, cola, xá xị, 7-up, chanh, tăng lực...
• Tỉ lệ sử dụng: từ 0.1-0.2% RTD (trong sản phẩm cuối)


NƯỚC GIẢI KHÁT KHÔNG GA
• Hương thường dùng: măng cầu, táo, bưởi, đào, chanh dây, nước yến, sâm bí đao ...
• Tỉ lệ sử dụng: từ 0.1-0.2% RTD (trong sản phẩm cuối)