Sữa

Email

Email

suaSỮA TƯƠI
• Hương thường dùng: cam, dâu, chocolate, vani, sữa, cà phê, bơ ...
• Tỉ lệ sử dụng: 0.05 -0.1% RTD (trong sản phẩm cuối)

 

SỮA BỘT
• Hương thường dùng: Hương sữa, vani, socola, trái cây...
• Tỉ lệ sử dụng: từ 0.2-0.5% RTD (trong sản phẩm cuối)