Thức ăn gia súc

Email

Email

thuc_an_gia_suc• Hương thường dùng: Sữa, Vani, Dâu, Cam, Khóm, Đào, Táo, Tôm, Cua, Cá, ...
• Tỉ lệ sử dụng: 0.1-1% RTD (trong sản phẩm cuối)