Dịch vụ R&D

Đội ngũ R&D của WFF tại Việt Nam và các đối tác của WFF tại Hoa Kỳ và Thụy Sĩ có thể đáp ứng các nhu cầu của Quí khách như sau:


Ứng dụng
Ứng dụng hương vào các sản phẩm thực phẩm thông dụng như nước giải khát, kẹo cứng, kẹo mềm, hay các sản phẩm mỹ phẩm như dầu gội, sữa tắm, nước hoa, v v...

Thẩm định
Thẩm định và đánh giá mùi hương. Khảo sát và đề xuất tỉ lệ sử dụng tối ưu để tiết kiệm hương liệu và đạt hiệu quả hương cao nhất.

Phối tác
Phối tác hương giống mẫu khách yêu cầu.

Sáng tạo
Sáng tạo hương mới theo ý tưởng của khách.

Giải pháp
Giải quyết các vấn đề về hương như hương không bền nhiệt, hương không bốc, cần che tông mùi khó chịu của sản phẩm.

Tư vấn
Qui trình phối trộn hương thực phẩm/mỹ phẩm.
Qui trình quản lý chất lượng và bảo quản hương.
An toàn sử dụng hương thực phẩm/mỹ phẩm.